ישראלי, זה לעמוד מול השעון הגדול בתחנת הרכבת ולהסתכל על השעון יד שלך לראות אם הוא מכוון...