10.3.2003 היא רצה מהר, אחוזת פחד.. רגליים נגררות, בורחת.. עוצרת באור ההר, בקרחת.. רואה זקנה בלה, קוראת בצלחת.. נופלת למטה, זקנה מיופחת.. התקרבה הילדה, הסתכלה בקלחת.. רואה את אותו ההר, אבל ממתחת..