לא נשאר לעשות
 בשבילי יכול לקרות
אולי אתן קצת לאחרים
לי לפעמים מחזירים


לתת בלי לקבל
יש בזה הרבה הבדל
טוב להשקיע היכן שצריך
אותנו זה יכול להדריך


גמרתי כל המשימות
מה שנשאר לא יכול לקרות
יש תחושה שזה הסוף
מקום מקלט אולי חוף


לא נשאר לעשות
תן כותרת או אות
הסוף זה תמיד התחלה
בשינוי כותרת או שאלה