בס"ד.

 

אחרי כל שיירה

נשרכים כלבים נובחים

ובחלוף זנבה

עדיין יהדהד הקול

שהרי פני הדור

כפני הכלב

 

 

משה אהרון