את מחייבת

אני מצייתת

את מורה

אני מקיימת

את צוחקת

אני בוכיה

שתינו יושבות ושותקות