אף-פעם לא חשבתי

איך זה לחיות ללא אהבה

בלי לומר אהבתי

ברוח מלאת גאווה