אני כותבת לך

כי אין איש שומע

אין איש מקשיב

מלבדך

 

אני כותבת לך

כי רק אתה תבין

תבין באמת

ללבי

 

אני כותבת לך

כי אתה אבא

אין לו גוף

יש לו לב

 

אני כותבת לך

כי אני צריכה

הקשת עלי

ואני כותבת לך