ב"ה, אד"ב ס"ח, אחרי הטבח ב"מרכז"

 

זָכוֹר

בשבת האחרונה צֻווינו שְמוע כך:

זָכוֹר שעשה עמלק, אל תשכח.

כשהעיניים עוד סוּמות והקבר רָטוֹב

אל תדאג, אלֹקים

אנו זוכרים טוב-טוב.