כוכבים

 

שאתה רוצה את הירח,

הוא נעלם אי שם.

שאתה סופר את הכוכבים,

הם נזכרים ליפול לפעמים.

אבל שאתה בוכה, או צוחק,

לפעמים הם אפילו מאירים,

וחיים איתך ,את אותם החיים.

 

רק תביט בזריחה ,

איך היא מאירה אי שם,

כשאין אור ,והירח נעלם.

ובשקיעה ,הכוכבים עולים ,

ומאירים את הדממה.