אנשים מתים בצידי הכפר

יושבים שבעה וקמים

קמים ויושבים שבעה

דם מהלך ברחובות

הנהר הפך כולו אדום

בפינת כל רחוב

כל סמטה

יושב אדם וממרר בבכי

רוצה את אביו עימו

את אימו, חברו

מתגעגע אל ילדו

הקטן, בן השלש

שנקטף בטרם זמן