זוכרת את זאת

שחייכה אלייך כל הזמן

ששאלה לשלומך

ודאגה לך

אז היא איננה

והשאירה אותנו לבדנו

עם האובדן