עצוב בתוך יומי

לא שוכח את צערי

מבכה כך

את מר גורלי

 

חבקיני נא, אהובתי

עטפי אותי בעולמך

להשכיחני מצרותיי

ואולי רק לשניותיי.

 

לתפקד איני יכול

ואת רפאי אותי

רק חיבוק יעזור

הצילני נא, אהובתי