קרן אור ששולחת עצמה,

מגששת

מחפשת.

בכל העולם היא מסתובבת

בודקת

בוחנת.

וכל נפש - בורחת ממנה

נבהלת,

נחושה

ואף אחד לא מבין -

שזה אור ה'.