במשפט חותך אחד

אפשר להפוך סיפור שלם

מטוב לרע, ומרע לטוב

 

במשפט חותך אחד

אפשר לייצר אגדה

ממשפט אחד, ועוד אחד

 

משפט חותך אחד

אפשר ליצור ממילה

מילה, ועוד מילה, ועוד אחת

 

משפט חותך אחד

יכול להפוך עולמות

מ2007, ל2008

 

משפט חותך אחד

יכול לחתוך

ממש כמו קסם

כמו סכין

בחמאה

 

במשפט חותך אחד

אפשר לפגוע

עמוק יותר מאשר אי פעם

משפט חותך אחד

  הוא אלף סכינים

 

 

_________________________________

לכל אותם אנשים, כמוני, שקיבלו משפט אחד חותך כזה