יושבת על ספסל בחוץ

ידי מושטת לפנים

כמבקשת מכם מתנות

שלעצמי אי אפשר להרשות

 

לבושה בסחבות

שערי מלא קש

ידיי פצועות

בטני נפוחה

 

לא אכלתי שבוע

אני חלשה

רזה כל כך

אבל מלאה באהבה