ציון הלא תשאלי

והגולה מרוע תחדלי

מנעי קולך מבכי

רחל האם השומרת.

אל חדול שיר

רחל המשוררת

 

כי הנה

יום חדש יגיע

השקד יפרח

הגפן תיתן פריה

הסערה חלוף עבור

ואביב עלומיך ישוב

שוב

 

הנה

בניך שבים מרחוק

לשחר לפתחך:

באוניות רעועות

בדרכי עפר

דעתם החופשית

מרחפת כיונה אחר המבול

מפלסת הדרך

כחלוץ לפני המחנה

 

ואדמות מסלע סחופות

ומדבריות שממה

נגאלים תחת רגלינו.

הנה המסע בן אלפיים

הולך ותם

ומתקרב לרגע הרם

 

הנה עומדות רגלינו

מישור הים

הר הגליל

הר יהודה

האגדה הופכת למציאות

חדל גולה וביעות:

תחי הציונות!