עת תפסע בשדה בין חמה לשקיעה בדרך הים העתיקה המובילה קדמת מזרח חוצה נתיבי קדם. שים לבך לדרך היא קצרה אך ארוכה הדרך ישרה אך על פי תהום רבה וסכנה אורבת ועננה שחורה עוברת, מבעד שיחי ההרדוף חומת האבן החסונה ומסתור עץ התאנה. בחר המסלול הנכון עקוף הסכנה והפגע אף אם שעה או רגע, דרך המלך דרכך ועל ידה תגיע בבטחה הרחק מכל צרה ואנחה.