מכונות כסף משומנות היטב,

זה כל מה שיש בימינו.

אדם קורא לעצמו כותב,

אך הוא גוזל את כספנו,

בתמורה ליצירה שהיא פרי ממוחזר,

ונוסחת כסף ידועה מראש.

גוזלים מאתמול בשביל המחר-

הלא נותר עוד דבר קדוש?