רציתי לספר

שראיתי שוטר

עוצר.

באמצע התנועה

בתוך ההמולה

מרים חתולה.

זוהי חמלה.