הכבירו מילים על ליבי זה מכבר
על אוזני, כבר הכל - כמעט-
נאמר
אם שאלתם, ורק אם
את שלומי באוזניכם אטעים:
היא לא מקשיבה לי, אני
מדברת אליה רבות
כמו לקרוע
מחרוזת פנינים
על שטיח אין סוף של קשר שהיה
עכשיו טלאים טלאים
(היתאחה?)

אמרו לי אם
ואם שמחה
בדלתיכם עוד מתדפקת
לעשות ביחד שיעורים של
עבודת הבורא
שטפתי רגליי. לפתוח הדלת?

ומה אני רוצה לומר, כיוון שכבר שאלתם
(תודה על התעוזה.)