בממלכת המציאות הזמן קפא מלכת

הטבע זנח מעשיו ולאחר התעמת עמם

בעוד המאוורר ממשיך לחוג ולפזר שבבים של ריח על הגוויות

האדון זועק "למה?", משתטח ומתייפח

מבחוץ עושים לו נו נו נו

החטא מתבהר

האנושות ניצלה

המציל חוסל בקירות עבשים

אני לא ידעתי אחרת

וזה כל מה שידעתי.