העלה האחרון הדבוק לו בכח
בשעת סערה יתנודד ויחזיק מעמד,
ויזכור הוא תמיד, מגמת חייו,
, לא לתת לחולה למות,
להחזיק מעמד הוא חייב!
כי הבטיחה הנ"ל,
כשישליך הזקן את עלו האחרון,
כן תהיה זו שלכת חייה,

והפכה השלכת פתע פניה,
ונותר לו עלה אחרון ויחיד,
יצירת אמנות, שתחזיק מעמד עד ישכח לו הסער,
ונתרפאה החולה, ונותר לו עלה,
יצירת אמנות מנייר
ונתהפכה השלכת
.וגזרה גזירתה על חייו של אמן מאוהב.