גיא חיזיון ירדתי בינות תיל וערפילים ברזל, סלע וצור צללים נעים לאיטם מפנים אט מקום לדמויות דוק שדרה קרבנות רוע וגזירה גיא צלמוות ירדתי שנות דור ועידנים אלי עלטת שחור מכסה זווית בעווית קרבנות אבק אדם עלי מזבח עולה מיד הפגן הפראי הצורר ההיטלראי 03-4-20