?מתי

הלוואי שמחר

?מתי

אהובי שלי נבחר

.מגן עדן

 

?מתי

כבר תבוא

?מתי

כבר יבוא

מגן עדן

 

-אתה

לא ידוע

-אתה

כה שקוע

בגן עדן

 

-אני

לך מחכה

-אני

אבוא לקראתך

לגן עדן