...שוב...

שוב זה פועם בך,

הרגש גובר בך,

הלב דופק,

רוטט.

-

תחושה בלתי מוסברת

   חרש מתגנבת...

תחושה מוכרת,

בלתי מובנת.

                                               חבויה,

     סודית,

     ובלתי פתורה...