לילה

לילה אפל ,רוח מנשבת

אני במרפסת כותבת

החיים קשים או יפים,

אנני יודעת כי אכן למטבעה,

 שני צדדים.

הימים ימי קיץ,

והלילות אותם לילות,

רק בי משו צועק!

רק בי משו כואב,

אני מסתכלת על אנשים

ולא מבינה?!

איה ריגשותיכם בני תמותה?

ואיה אשתונתי?-כמעט ואבדו!

עוד אחת כמוני ואבדנו...

*שיר פסימי אכן נכתב לפני רבבות בשנים

אל תיקחו את זה אישי!