הירח שט בשמי רקיע

 ולי את אורו מפציע.

כך יום יומיים, שנה שנתיים…

יום אחד נעלם הירח,

נעלם גם אורי ואושרי,

כעת מיותם אותי השאיר,

ואיננו שט יותר ,

הוא פרח ונעלם,

ואני יצור קטן.