מובל לבית האסורים

על לא  אוון בכפיו,

הופלל צעיר אהוב

זרקוהו אלה- חבריו-אחיו?!

 

נעלם מנוף חיי אביו הסב,

חלום ישן הפך לזו אשר אהב

נשבה הוא ולא נודעו עקבותיו,

 

בבית האסורים מצא הוא פתרונו,

נזיר או שר עזרו ליציאתו,

משם והלאה לגדולה עלה

הפך הוא לשליט בעל ממון

בעלים לעבדים המון,

 

עברו שנים,

והוא אדון, חופשי לרצונותיו,

פוגש באלה- חבריו-אחיו?

שהסגירוהו לכבלים,

עתה חופשי הוא להחליט,

את מי ישאיר ומי ימית.

 

ישנו את הרוזן החי לפי עצמו,

וישנו הבן, משנה הוא לפרעה.