אני עוד אנקום

על מה שעוללת לי פעם.

אני עוד אנקום

ולא תשכחי אותי עוד.

אני עוד אנקום

ועכשיו עובר בך רעד,

כי את יודעת,

מה נקמתי.

ואת שוב תהיי שלי.

שלי.