מול הגבעה,

גדוד חיילים

ומפקד מיואש.

מול הגבעה,

רועה בלי חליל

וכבשה טועה.

מול הגבעה,

שמש שוקעת

ומשרה שלווה.