למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:

http://toraumada.blogspot.co.il/2013/10/blog-post.html

סילוק בעלי כנף בפרשה וכיום

בטרם כרת ה´ ברית עם אברהם, אברהם לוקח שלושה עגלים, שלוש עזים, שלושה עגלים תור וגוזל, ע"פ ציווי ה´ ומבתר אותם, כל אחד לשני חלקים. ואז מספרת התורה: "וַיֵּרֶד הָעַיִט עַל-הַפְּגָרִים; וַיַּשֵּׁב אֹתָם אַבְרָם" (טו, יא). רש"י במקום מפרש, שהעיט ירד על פגרי בעלי החיים, ואברהם הפריח את העיט מהפגרים. כיצד אברהם הפריח את העיט מהפגרים?

        א.        האבן עזרא מפרש, שאברהם סילק את  העיטים מהפגרים ע"י יצירת רוח נושבת, או השיב רוח מעל הפגרים להבריח את העיט.

         ב.        בחזקוני מפרש שאברהם הבריח את העיטים באמצעות הנפת הסודר (מטפחת) שלו.

         ג.         בילקוט שמעוני מסביר: "וישב אותם אברם -  נסב אברהם מכישה והוה מכיש להון" (פרק טו, רמז עז), כלומר אברהם הפריח אותם בעזרת מעדר או מקל.

כיצד בימינו מסלקים בעלי כנף ?

אחד המקרים השכיחים בימינו בהם יש צורך בשימוש בטכניקות לסילוק עופות / ציפורים, הוא במסלולי המראה ונחיתה.  ציפור הפוגעת במטוס בעת המראה או נחיתה עשויה לגרום לו נזק רב ואף לסכנת התרסקות. קיימים מספר פתרונות להרחקת העופות / ציפורים:

א.    השמעת קולות התרעה ב"שפת" הציפורים המסוימות אותם רוצים להבריח. אפשר להקליט קולות אלה ולהשמיעם במכשירים מיוחדים, הבעיה היא שהציפורים מתרגלות לרעשים ובנוסף, ההתרעה היא רק ב"שפה" אחת.

ב.     ירי כדורי נפץ מאקדחים ורובים המתפוצצים בגבהים שונים ועושים רעש רב שמבריח ציפורים.

ג.      שימוש בבזים מיומנים לשם הפחדת הציפורים.

ד.     שימוש באמצעים כימיים לקטילה או הרחקת ציפורים.

ה.    סירנות וצופרים למיניהם העושים רעש גדול העשויים להפחיד ציפורים.