תמות איתי.
לאט לאט ישותק כל הגוף,
ויחד נרגיש איך זה לעוף.
עזוב גשמיות, נשמה
תמות איתי ונחיה אמת.
נסכים עם המלט,
שלנו הבחירה.
ובגלולה -
הפוך איתי למת.