אני מרחיקה אותך מחיי
כמו את העלים שבאים
אל החלון
את רסיסי הנשמה שהעפת
לחיי
הודפת חזרה.
נתת לי את שחשבתי שנכחד
הנגיעות האלו כמו שמש משזפת
ברגע אחד.

אני מרחיקה אותך מחיי
אקח הכל פרט לכאב הזה
להיעלמות הסערה
הודפת מה שלא היה שלי

רק אל תיגע בי חזרה...