לקבל להבין להשלים לסלוח

אני צריכה פטיש חמש קילו

למוח.

אקרא לפטיש - "קבלה".

כל פעם שארגיש

שאני לא מבינה

אדפוק לי בראש מכה

וכשארגיש

שאת רגשותי

אני לא מקבלת

שתי מכות - ישר ללסת

כשארגיש מדחיקה,

כשארגיש בבריחה,

סגורה, מתרצת, לא מחוברת, רחוקה -

"פטיש הקבלה".

אולי ככה זה יעבוד.

לבד -

אני רק לעיתים רחוקות מצליחה.