מעיין שנובע ממקור החכמה,

לו זכיתי לרוות ממיימיך.

לו רק ידעתי דעת עליון,

לו ידעתי לומר שתיקה.

לו ידעתי באמת מהי 

- אהבה.