אני עומדת מולך

עטופה בשכבות. בחיך מלאכותי.

מעבירה לך בעיניי

רק רבע תחושותיי

מנסה לתפוס מבטך

שתראה את עצמך

אם לא תאמין למה שעינייך רואות

אם תחפש קצת אמת והגיון

תראה ילדה קטנה

שאיבדה אהבה וביטחון.