אולי זה לילה אחרון

של לחימה,

מותשת ממאבקים

.נואשת אליך

תפילה ללילה אחרון

להעלמות הכאב

התנדפות האכזבה

הפסקת המלחמה