כל לילה אתה חושב

על חייך איפה טעית

הלילה הופך ליום

אבל המחשבות לא מתחלפות.

 

אתה לא עוזב את העבר

שוב ושוב מעביר זיכרונות

העבר לא נותן לעתיד

לדפוק בדלתך

העתיד ויתר