אלוהים

למד אותי לשמוח

על פרח

על חבר

על משפחה.

אלוהים

למד אותי להיות מאושרת

 להאמין

לאהוב

למד אותי לא לשכוח את הטוב

לא ליפול לתהום השחור

שוב

אל השיברון

אל האכזבה

ואלוהים

תן לי פעם אחרונה

,להרגיש קרובה

להרגיש אותו

חבוק בזרועותיי,

פעם אחרונה...

 אלוהים

תן לי.