על משכבי נפלתי

על דרגש ברזל

הנחתי את פריטי גופי

כובד הזמן, כובד התוגה

תלוי על חזי, כתפי, ליבי

תמונות ישנות, שבורות

מתנפצות כשזכרוני נכרת.

בעת משכבי

מצאתי את אשר ידעתי

נגעתי באמת הוודאית

נגעתי בקצה הימים.

בחצאי משפטים

שחודרים לעורי, אני שומע

את מילותיהם

שינוח על משכבו

הם אומרים

בקול חצי עייף, חצי רהוט