כמו עלה יבש בשלכת הנושר על האדמה.

כמו גלים המתרסקים על המזח.

.כמו זכוכית המתנפצת לאין-ספור רסיסים

כך נושרת, נשברת ומתרסקת נשמתי עייפת המסע.