חצי נסיון לעשות מהפך,

חצי מהפך לעשות נסיון.

סתם עוד נבירה להוציא מהפח,

דברים שעד רגע היו ביזיון.

 

מתגבש מהחול שהגיע עכשיו,

מתייבש מהשמש של אמצע הסתיו,

הכל מתקשה, וצובר תאוצה,

מביט במראה, ותוהה מה יצא...

 

הכל בסדר,

השמש זורחת גם החורף הזה.

היה פה שבר,

נגיעה שלך והכל מתאחה.

 

הכל בסדר,

ונראה שעבר,

מתעורר לתוך יום לא חושש ממחר,

הכל בסדר...

איתך.

 

פותח חלון מנער את העבר,

זורק את הזבל,

ואת מה שנשאר

אני מגבש לזהות כמו עיסה של נייר.

 

הכל מתרגש, ותוך רגע נרגע,

הייתי הפוך, ועכשיו אתה בא,

לפתוח לי דף,

לספר חדש...

 

הכל בסדר,

השמש זורחת גם החורף הזה.

היה פה שבר,

נגיעה שלך והכל מתאחה.

 

הכל בסדר,

ונראה שעבר,

מתעורר לתוך יום לא חושש ממחר,

הכל בסדר...

איתך.

 

החושך מבצבץ עכשיו מתוך העננים,

אך משקפי השמש מאירים את הפנים.

הגשם מטפטף פתאום,

אנחנו נרטבים,

והחיבוק שלנו כאן

בארבעת מימדים.

 

הכל בסדר...