אטפטף לעצמי חלֵב רותח על האצבעות אבל אפסיק לספור את ימי הבדידות אחדול מלקרוא בשמם. אתם מכאיבים לי אני עסוקה בלכאוב בלחתוך חזק עמוק בלי להירתע.

אם רוח לא יכולה לכבות את האהבה הזאת אם לא הייתי מסוגל להכות בפנייך אישה

האצבעות הצבות הנחתכות בלילה עכשיו בחושך תחת השמיכה

ערפל

והוא חורש את תלמיו שלו כרית אחת ושמיכה אחת ונוצות - הרבה נחשים בבטן שרפה בכפות הידיים הרטובות

אסור - זה בנפשך.

גשם- בוא. רד. עלי שא. אותי. ואת ימי אל. תוך. הנעלם.

איפה כואב לך