היה משהו שהיא                                                       זכרה מן האתמול הכהה                                                  ולא יכלה          היא כמהה שאצבעותיה היו עשויות אש.                                    כך הייתה חורכת  אצבעותי.                                             ומצננת אותן באהבתי.