לכתוב יום אחר יום

להוציא פעם אחר פעם

להניח את נפשי העירומה

מול עיינים בוחנות

נפשי שמאלצת אותי להמשיך

נפשי שמבקשת אוטופיה

דבר שלא קיים

שאיפתה רצונה

לא לחיות

לא למות