מרוב נדל"ן אין רואים את היער /

וניבי הקבלנים חדים כתער /

עוד בניין, עוד גורד שחקים /

ערכי טבע וחיות נמחקים /

ובמקום שכיות - כליל הכער /

(16.11.2010)