אומרים שכל סוף הוא התחלה /
אם כך, כל מרפא מחל במחלה /
גם אם התאהבת וליבך נשבר /
ומעט התום שבך מת, נקבר /
דע לך שזיק תקווה יפוח בגחלה /

(20.9.2010)