אני רוצה לברוח לעבר הירח, לצד האפל.
להסתתר מפני אור שפעת החסד של האנשים הטובים.
האור הזה הוא כחיבוק דב העוטף אותך עם טפריו הדבשיים ושורט.
טוב לי חושך הלבנה שמקרצף ממני את מעטה התום ומאיר את הפנימיות שלי.
להישאר לנצח בירח, להיאחז בו, עד אשר האור הפנימי שלי יבהיק כזרקור.

(17.2.2011)