בסתרי לאלוקי

 

בזעקותיי לאלוקי,

נפתחות דלתות ההיכל מעצמם,

ואני מבקש את בקשותי.

 

ברינתי לאלוקי,

מיתרי הנבל פורטים לבד,

ונשאר לי רק ,למצוא פסוק מיוחד.

 

בתפילותיי לאלוקי,

דפי הסידור עפות ,מתחלפות,

לאחר שקראתי את כל הדף בדמעות.

 

בשמחתי לאלוקי, עושה מצוות,

ולומד תורה ,לעשות נחת רוח לבוראי,

שנתן את הנשמה.

 

בסתרי לאלוקי, אספר לו כל סודותיי,

ואודה לו תמיד ,על כל נפלאותיו,

אשר עושה עמדי.