חלום

 

בחלומי חולם אני על מפגשים מהסוג האישי,

פניך אינן נראות שם אף פעם,

מעופף ביו סיפור חדש לישן.

 

ובחלום אתה מכיר את כולם,

אך שאתה מתעורר אינך זוכר דבר.

ומתחילות השאלות על הדמיות המשונות,

שפגשת בחלומות.

 

לפעמים הוא רק מספר דקות,

וכשקם אתה ממיטתך,

חושב שעברו מספר שעות,

מרחף שם בין שבילי החלום.

 

פעמים הוא כה חזק,

עד שחיים שלמים מתחבאים שם,

וכאילו אתה חי שם ממש,

אך בבוקר מוקדם, מתעורר אתה למציאות,

שהשארת שעות מספר,

בין כל החלומות שעברת,

בליל הירח הלבן.